// 2018-07-04

Poradnia Onkologii i Hematologii Dziecięcej już otwarta

Z dniem 01.07.2018 r. została otwarta Poradnia Onkologii i Hematologii Dziecięcej. Do Poradni przyjmowane są dzieci i młodzież od 0 do 18 roku życia ze skierowaniem po wcześniejszej rejestracji pod nr tel. 75 753 74 89, 75 753 74 90. Poradnia znajduje się na I p...
czytaj dalej
// 2018-03-19

Bezpłatne szczepienia przeciwko pneumokokom

Jeżeli Twoje dziecko urodziło się w latach 2013–2016 i nie było zaszczepione przeciwko pneumokokom – można to zrobić teraz, bezpłatnie: od 20 marca do 29 czerwca 2018 r. W tym terminie bezpłatną szczepionkę otrzymają dzieci w wieku do 5 lat, które ni...
czytaj dalej
// 2018-02-09

Bezpłatne testowanie w kierunku HIV

Zapraszamy na bezpłatne i anonimowe testowanie w kierunku HIV. Badanie można wykonać w pkt. konsultacyjno - diagnostycznym przy Wojewódzkim Centrum Szpitalnym Kotliny Jeleniogórskiej w Dziale Diagnostyki Laboratoryjnej. ...
czytaj dalej
// 2018-01-16

Przekaż 1% podatku Stowarzyszeniom działającym przy Centrum

Zachęcamy do przekazania 1% podatku na rzecz Stowarzyszeń działających przy Wojewódzkim Centrum Szpitalnym Kotliny Jeleniogórskiej. Pozyskane środki zostaną przeznaczone na zakup sprzętu niezbędnego do działalności statutowej Centrum. Dziękujemy za Państwa...
czytaj dalej
// 2018-01-10

Szkoła Rodzenia - zapraszamy do skorzystania z oferty

Zapraszamy do skorzystania z oferty Szkoły Rodzenia. Telefon do położnej - 510-052-416; tel. Oddział Położniczy (w godz. 12.00-14.00) - 75 753 7637. Do Szkoły Rodzenia przyjmowane są ciężarne między 26-28 tygodniem ciąży. Należy posiadać aktualne zaświad...
czytaj dalej

Informacje dla
pacjentów

Dokumenty potrzebne przy rejestracji:

Drogi pacjencie. Podstawą do przyjęcia planowego w naszym szpitalu jest okazanie:- Skierowanie do szpitala
- Dowód tożsamości
- Dokument potwierdzający ubezpieczenie


Dodatkowe informacje dla pacjentów:

Zmiana godzin pracy Centralnej Rejestracji

Treść: Z dniem 01.07.2016 r. Centralna Rejestracja będzie czynna w godzinach od 8.00 -15.00.

Skierowanie do Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego/ Zakładu Pielęgnacyjno - Opiekuńczego

Pobierz: Skierowanie
Treść: SKIEROWANIE DO ZAKŁADU OPIEKUŃCZO-LECZNICZEGO/ ZAKŁADU PIELĘGNACYJNO-OPIEKUŃCZEGO

Zakład Opiekuńczo - Leczniczy w Bolkowie

Pobierz: Zasady przyjęć
Treść: Zasady przyjęcia i pobytu pacjentów w Zakładzie Opiekuńczo - Leczniczym w Bolkowie

Zakład Opiekuńczo - Leczniczy w Bolkowie

Pobierz: Oświadczenie
Treść: Oświadczenie o odbiorze pacjenta

Zakład Opiekuńczo - Leczniczy w Bolkowie

Pobierz: KWALIFIKACJA PIELĘGNIARSKA DO OBJĘCIA OPIEKĄ W ZAK
Treść: KWALIFIKACJA PIELĘGNIARSKA DO OBJĘCIA OPIEKĄ W ZAKŁADACH OPIEKUŃCZO-LECZNICZYCH I PIELĘGNACYJNO-OPIEKUŃCZYCH

Zakład Opiekuńczo - Leczniczy w Bolkowie

Pobierz: WYWIAD PIELĘGNIARSKI I ZAŚWIADCZENIE LEKARSKIE
Treść: Wywiad pielęgniarski i zaświadczenie lekarskie

Zakład Opiekuńczo - Leczniczy w Bolkowie

Pobierz: Wniosek o wydanie skierowania do ZOL
Treść: Wniosek o wydanie skierowania do ZOL

Lista rzeczy potrzebnych do porodu

Pobierz: Lista
Treść: W załączeniu lista rzeczy potrzebnych do porodu

Pełnomocnik Dyrektora ds. realizacji Praw Pacjenta

Pobierz: Pełnomocnik Dyrektora ds. realizacji Praw Pacjenta
Treść: W załączeniu przekazujemy informację dot. Pełnomocnika Dyrektora ds. realizacji Praw Pacjenta oraz sposobu składania skarg i wniosków

Przyjęcia do Oddziału Geriatrycznego

Treść: Uprzejmie informujemy, że w celu ułatwienia dostępu do świadczeń medycznych, ustalanie terminów przyjęć do Oddziału Geriatrycznego odbywa się w izbie planowych przyjęć na oddziale (IV piętro)we wtorki i piątki od godziny 12:00-13:00.Więcej informacji można uzyskać pod nr tel. 075 7537480

Nocna i świąteczna opieka medyczna

Treść: Drogi Pacjencie!!
Jeśli w nocy, w soboty, niedziele oraz święta czujesz się źle i potrzebujesz pomocy, a nie jest to stan nagły zagrażający zdrowiu lub życiu to zgłoś się do Wojewódzkiego Centrum Szpitalnego Kotliny Jeleniogórskiej w Jeleniej Górze pokój 220/218 I piętro (wejście główne prowadzące do przychodni szpitalnych), lub zadzwoń pod numer 75 753 7335, 785 662 502 lub 785 567 502.
Ze świadczeń nocnej i świątecznej pomocy możesz równie korzystać gdy:
1. Nasilają się dolegliwości związane z chorobą przewlekłą.
2. Nasilają się bóle głowy, brzucha, kręgosłupa mimo zastosowania leków przeciwbólowych.
3. Masz infekcję dróg oddechowych przebiegających z wysoką gorączką powyżej 39 stopni

Dokumenty potwierdzające prawo do korzystania ze świadczeń zdrowotnych

Pobierz: Komunikat
Treść: W załączeniu informacja na temat dokumentów potwierdzających prawo do korzystania ze świadczeń zdrowotnych.

Informacja o wypożyczaniu dokumentacji medycznej

Treść: Kserokopię dokumentacji medycznej można otrzymać w Dziale Dokumentacji Medycznej (poziom -1, pokój 25a). Za zrobienie kserokopii pobierana jest opłata w wys. 0,69gr. za stronę.

Ustawa z dnia 24.04.2009r.

Pobierz: Ustawa z dnia 24.04.2009r.
Treść: W załączeniu przepisy wprowadzające ustawę o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, ustawę o akredytacji w ochronie zdrowia oraz ustawę o konsultantach w ochronie zdrowia.

Prawa Pacjenta

Pobierz: Ustawa z dnia 06.11.2008r.
Treść: W załączeniu Ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

Copyright 2011 www.spzoz.jgora.pl. All Rights Reserved.
Projekt: detalstudio.pl Realizacja: lekop.pl